akt notarialny

O kancelarii notarialnej z Warszawy

Kancelaria Notarialna istnieje od lipca 2007 roku, najpierw w formie spółki cywilnej do marca 2015 roku, następnie od kwietnia 2015 roku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zlokalizowana jest na Warszawskich Bielanach, przy ulicy Przybyszewskiego numer 48/54 lokal 2, w pobliżu Urzędu Skarbowego Warszawa–Bielany i Urzędu Dzielnicy Bielany, około 500 metrów od  stacji metra Stare Bielany oraz szeroko rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej.

Kancelaria udziela bezpłatnych informacji w ramach dokonywanych czynności notarialnych, zarówno na miejscu w Kancelarii, jak również telefonicznie i w formie elektronicznej.

 

Notariusz Monika Kołodzińska-Listwan ukończyła w 1996 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej w 1999 roku powołana została na stanowisko asesora sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie w 2002 roku na stanowisko sędziego - funkcję tę pełniła w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe.

Powołanie na stanowisko notariusza otrzymała w dniu 25 maja 2007 roku.

W organach samorządu notarialnego pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Od grudnia 2015 roku jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów Środowiska Notarialnego.

dokumenty