Dokumenty

Dokumenty  wymagane przy dokonywaniu czynności notarialnych zależą od rodzaju zamierzonej czynności i w każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez Notariusza lub pracownika Kancelarii w Warszawie.

Do dokonania czynności notarialnych niezbędne jest przedstawienie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Dokumenty można dostarczyć do Kancelarii Notarialnej osobiście lub w formie elektronicznej, na kilka dni wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. W przypadku dokumentów elektronicznych oryginały należy dostarczyć w dniu podpisania aktu.

Wszelkie informacje dotyczące planowanych czynności oraz koniecznych dokumentów uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, telefonicznie lub drogą mailową.

dokumenty